Bijlmer Bootcamp – Algemene Voorwaarden

Gezondheid en veiligheid / medische noodzaak
Ik bevestig hierbij dat ik geen aandoening, ziekte, beperking, zwakte of enige andere ziekte heb of lijd die mijn deelname aan enige vorm van oefening, met of zonder uitrusting, of mijn metabolisme van voedingsstoffen zou kunnen beïnvloeden of verhinderen. Ik word hierbij geadviseerd om een geregistreerde gezondheidswerker te raadplegen om er zeker van te zijn dat ik de diensten van alle trainers en medewerkers van Arena Fysio fysiek kan tolereren voordat ik het gebruik ervan start. Arena Fysio zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat al zijn diensten worden geleverd in overeenstemming met redelijke gezondheids- en veiligheidsnormen door middel van voorzorgsmaatregelen. Als ik besluit om deel te nemen aan een dienst, zoals de Bijlmer Bootcamp, die verband houdt met Arena Fysio zonder de toestemming van mijn arts, neem ik hierbij alle verantwoordelijkheid voor mijn deelname hieraan. Ik erken hierbij dat ik begrijp dat elk fitness-gerelateerd advies gegeven door trainers en/of fysios van Arena Fysio niet voor medische noodzaak of een verplicht recept is, en daarom niet bedoeld is voor het beheer of behandeling van enige gezondheidstoestand of aandoening,
maar voor educatieve doeleinden en daarom niet omvat elk medisch advies. Ik zie af van het recht om juridische stappen te ondernemen tegen Arena Fysio en alle medewerkers die daaronder vallen door het verstrekken van mijn elektronische handtekening (E-Signing).

Risico van lichaamsbeweging / dieetveranderingen
Ik erken hierbij dat lichaamsbeweging (inclusief maar niet beperkt tot: kracht-, aerobics- en flexibiliteitsoefeningen met en zonder gebruik van fitnessapparatuur) en veranderingen in het dieet gepaard kunnen gaan met nadelige effecten en risico’s voor de gezondheid, zoals letsel en zelfs de dood. Met kennis van de betrokken gevaren, neem ik vrijwillig deel aan deze activiteiten en ga ik ermee akkoord alle risico’s van letsel of overlijden met betrekking tot de genoemde fitnessactiviteiten te aanvaarden. Ik doe hierbij afstand van, geef vrij en ontsla het voor altijd en houd hierbij Arena Fysio en alle medewerkers daarvan vrij van alle kosten en uitgaven, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid inclusief schade of verwondingen, al dan niet voorzienbaar, die verband houden met mijn deelname aan diensten met betrekking tot, maar niet beperkt tot , voeding, mijn persoonlijke gezondheid, mijn gebruik van informatie of materialen, ontworpen of verstrekt door Arena Fysio. Ik ontsla hierbij Arena Fysio en al zijn medewerkers ook van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gezondheidseffecten, verwondingen, schade of aandoeningen voor mijzelf, al dan niet
voorzienbaar, van alle activiteiten die verband houden met Arena Fysio en al zijn medewerkers zoals trainers en fysio’s en alle door hen verstrekte informatie.

Bijlmer Bootcamp – Algemene Voorwaarden 2021
www.bijlmer-bootcamp.nl

Verantwoordelijkheid voor resultaten van de Bijlmer Bootcamp
Ik ga ermee akkoord dat mijn resultaten mijn eigen verantwoordelijkheid zijn en niet worden gegarandeerd door het kopen van en / of deelnemen aan producten, programma’s of trainingen. Daarom zie ik af van de aansprakelijkheid van Arena Fysio en zijn medewerkers zoals alle fysio’s en trainers voor al mijn resultaten van de Bijlmer Bootcamp of een gebrek daaraan.

Vooruitbetalingen
Ik ga ermee akkoord om alle door Arena Fysio geleverde diensten vooraf volledig te betalen, vóór mijn geschatte startdatum die op de factuur is vermeld. Voor betalingen in termijnen ga ik ermee akkoord om elke termijn op de vervaldatum te betalen. Als de betalingen niet volledig zijn ontvangen, is Arena Fysio niet gehouden mij enige service te verlenen.

Geldigheid van de service
Ik ga ermee akkoord dat elke gekochte service vervalt en dus zijn nut verliest na een periode van 3 maanden, na de startdatum, die op de factuur wordt vermeld. Daarna vervallen alle sessies die niet binnen 3 maanden na de geschatte startdatum zijn gebruikt en kunnen ze niet worden gerestitueerd, ongeacht of ze al dan niet zijn gebruikt. Ik ga ermee akkoord dat elke gekochte service niet-restitueerbaar is, ongeacht of deze wordt gebruikt of niet en of Arena Fysio en zijn trainers en of fysio’s deze kan leveren. Er kunnen echter uitzonderingen van toepassing zijn na overleg met Arena Fysio.

Annuleringsbeleid
Door mijn e-handtekening op te geven, ga ik akkoord met het annuleringsbeleid van Arena Fysio dat hieronder wordt vermeld. Als ik een geboekte en bevestigde bootcamp sessie niet ten minste 12 uur vóór de aanvangstijd annuleer met een schriftelijk bewijs of helemaal niet annuleer / niet aanwezig ben, wordt het volledige bedrag voor die sessie in rekening gebracht. Verder kan Arena Fysio elke geplande dienst annuleren die niet vooraf volledig is betaald vóór de gespecificeerde datum op de factuur totdat de betaling is uitgevoerd.

Persoonlijke data
Mijn persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en beheerd door Arena Fysio. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens mogen worden gebruikt met als enig doel om mij diensten te leveren die door of voor mij bij Arena Fysio zijn gekocht.

Bijlmer Bootcamp – Algemene Voorwaarden 2021
www.bijlmer-bootcamp.nl

Digitale handtekening


Hierbij bevestig ik dat ik ten minste 18 jaar oud ben, de voorwaarden in deze overeenkomst volledig kan begrijpen en niet onder ongepaste invloed of dwang handel.
Door mijn naam in het onderstaande veld te typen, bevestig ik dat ik een elektronische handtekening geef en bevestig hierbij dat ik de bovenstaande voorwaarden heb gelezen, begrepen en ermee akkoord ga. Verder bevestig ik dat de door mij verstrekte informatie in deze vragenlijst naar mijn beste weten is verstrekt en met de meeste eerlijkheid en nauwkeurigheid is beantwoord. Ten slotte ga ik ermee akkoord en erken ik dat ik op geen enkele manier ben gedwongen of onder druk ben gezet om deze overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen en dat ik een redelijke kans heb gekregen om deze vóór ondertekening te herzien.

Electronische Handtekening (Type Naam)

Datum:

Plaats:

Contactgegevens:

• Sportaanbieder: ArenaFysio Bijlmer Bootcamp
• Bezoekadres: Hogehilweg 20 1101 CD Amsterdam
• Contactpersoon: Elizabeth Mucklow
• Emailadres: elizabeth@arena-fysio.nl
• Telefoon: 06-53590706Disclaimer: ArenaFysio is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.